02122851226 02122851584

مریم حاجی کاظم طهرانی

 

مریم حاجی کاظم طهرانی

مریم حاجی کاظم طهرانی

مشاوره فردی | مشاوره پیش از ازدواج
 

تحصیلات

 • اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۷.
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی از دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۱۳۹۰.
مریم حاجی کاظم طهرانی

سوابق کاری و شغلی

 • همکاری به عنوان مشاور و روانشناس با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
 • همکاری به عنوان نویسنده با مجله سپیده دانایی در سال ۱۳۹۴.
 • همکاری به عنوان نویسنده با ماهنامه گلبانگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴.
 • همکاری به عنوان مشاور و روانشناس با دکتر کرمانی رنجبر (روانپزشک) از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 • همکاری به عنوان مشاور و روانشناس با مرکز مشاوره دی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸.
 • همکاری به عنوان مشاور و روانشناس با مرکز مشاوره افرا از سال ۱۳۹۸ تاکنون.
 • برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی.
 • برگزاری کارگاه تیپ شناسی شخصیت با مدل DISC.
 • برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج.

 

مقالات

 • ارائه مقاله با عنوان “بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری ادراک شده با طرحواره های ناسازگار اولیه و جهت گیری مذهبی” در کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۱.
 • ارائه مقاله با عنوان “بررسی رابطه شیوه های والدینی و جهت گیری مذهبی” در همایش ملی روانشناسی، تربیت، کار و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در سال ۱۳۹۲.
 • چاپ مقاله با عنوان “بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری ادراک شده با طرحواره های ناسازگار اولیه و جهت گیری مذهبی” در مجله علمی- پژوهشی روانشناسی و دین در سال ۱۳۹۳.

مهارت ها و دوره های آموزشی

 • شرکت در دوره تخصصی طرحواره درمانی با تدریس دکتر امیر عسکری به مدت ۱۲۸ ساعت.
 • شرکت در دوره تخصصی طرحواره درمانی با تدریس دکتر حسن حمیدپور به مدت ۱۰۰ ساعت.
 • شرکت در دوره تخصصی رفتاردرمانی شناختی با تدریس دکتر حسن حمیدپور به مدت ۱۱۰ ساعت.
 • شرکت در دوره تخصصی مربیگری مهارت های زندگی با تدریس دکتر شهرام محمدخانی به مدت ۸۰ ساعت.
 • شرکت در دوره تخصصی مربیگری مهارتهای زندگی با تدریس دکتر الناز حاجتی به مدت ۴۰ ساعت.
 • شرکت در دوره تخصصی رواندرمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش با تدریس دکتر علی فرهودیان به مدت ۳۲ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی نوروفیدبک با تدریس دکتر غفار ملک خسروی به مدت ۱۲ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج با تدریس دکتر بهمن بهمنی به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج با تدریس دکتر شهرام محمدخانی به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک با تدریس دکتر شهربانو قهاری به مدت ۸ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی با تدریس دکتر شهربانو قهاری به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی شناخت درمانی هستی نگر با تدریس دکتر بهمن بهمنی به مدت ۴ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی آسیب شناسی روانی با تدریس آقای وحید همتی ثابت به مدت ۱۲ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدل شخصیتی و رفتاری DISC با تدریس دکتر محمدباقر مرادی به مدت ۸ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی رواندرمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش( الگوی ماتریکس) با تدریس دکتر علی فیضی به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه آموزشی رواندرمانی مبتنی بر شفقت با تدریس دکتر مهرنوش اثباتی به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP با تدریس دکتر منوچهری به مدت ۳۰ ساعت.
 • شرکت در کارگاه مهارت های تحصیلی با تدریس سمیه شعبانی به مدت ۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت با تدریس دکتر الناز حاجتی به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه زوج درمانی طرحواره محور با تدریس دکتر حسن حمیدپور به مدت ۱۶ ساعت.
 • شرکت در کارگاه مشاوره پیش از ازدواج با تدریس دکتر منصوره سادات صادقی به مدت ۱۶ ساعت.
//
تیم پشتیبانی ما آماده هستند تا هر سوالی که دارید را پاسخ دهند!
👋 سلام چه کمکی می تونم بهتون بکنم؟