02122851226

معرفی همکاران

دکتر سمیه شعبانی

 

 

خانم دکتر سمیه شعبانی

روانشناس،طرحواره درمانگر، مشاوره فردی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، روانسنج

مشخصات کامل خانم دکتر سمیه شعبانی

 

 خانم الهه میرآخورلی    

روانشناس، روانشناسی کودکان استثنایی ، روانشناسی تربیتی

مشخصات خانم الهه میرآخورلی   

 

 

 

 خانم الهه میرآخورلی    

روانشناس، روانشناسی کودکان استثنایی ، روانشناسی تربیتی

مشخصات خانم الهه میرآخورلی   

 

 

 

 خانم مریم بابازاده افغان

رفتار درمانی شناختی رفتاری (CBT) ، زوج درمانی، مشاوره فردی

مشخصات کامل خانم مریم بابازاده افغان

 

 

دکتر سهیلا سرائی

روانشناس کودک و نوجوان

مشخصات کامل خانم دکتر سهیلا سرائی

 

 

دکتر سهیلا سرائی

روانشناس کودک و نوجوان

مشخصات کامل خانم دکتر سهیلا سرائی

 

 

 

 خانم مهرنوش شهریاری

مشاوره فردی | مشاوره پیش از ازدواج

مشخصات کامل خانم مهرنوش شهریاری

 

 

 خانم سوسن راجزی اصفهانی

روانشناس، مشاوره فردی، مشاوره خانواده

مشخصات کامل خانم سوسن راجزی اصفهانی

 

 

 

 خانم سوسن راجزی اصفهانی

روانشناس، مشاوره فردی، مشاوره خانواده

مشخصات کامل خانم سوسن راجزی اصفهانی

 

 

 

 

 خانم دکتر پروانه فیض

روانشناسی کودکان استثنایی    | سنجش و اندازه گیری – روان سنجی

مشخصات کامل خانم پروانه فیض

 

 

 خانم دکتر مهرناز مصباح

روان درمانگر،رویکرد روان پویشی

مشخصات کامل خانم دکتر مهرناز مصباح

 

 

 

 خانم دکتر مهرناز مصباح

روان درمانگر،رویکرد روان پویشی

مشخصات کامل خانم دکتر مهرناز مصباح

 

 

 

 

 

 خانم نیلوفر کلانی

روانشناس بالینی | روانشناس عمومی

مشخصات کامل خانم نیلوفر کلانی

//
تیم پشتیبانی ما آماده هستند تا هر سوالی که دارید را پاسخ دهند!
👋 سلام چه کمکی می تونم بهتون بکنم؟